Klaar voor toekomst
met nieuwe zorgopleidingen 

Pleyade leidt steeds meer mensen op. "Dat past bij onze visie", zegt Ineke van Duin, adviseur opleidingen Pleyade. "Ik heb het Floor de Vroome vaak horen zeggen: leren is leuk én belangrijk!
En daar word ik blij van. Want dat is ook zo. We máken het ook leuk." 

2017

Leren is leuk!

Hoe maakt Pleyade leren leuk? Een voorbeeld is de Pleyadeklas, gestart in augustus 2017. Hierin krijgen leerlingen een introductieprogramma waarin ze kennismaken met cliënten en met de organisatie. "We gaan bijvoorbeeld naar het MuZIEum in Nijmegen, waar je ervaart hoe het is om blind te zijn. Zo kunnen leerlingen zich beter inleven in mensen met een beperking", legt Ineke uit.
Het onderwijs in de Pleyadeklas ook vernieuwend in de opzet. Het is een BBL-opleiding, dus werken en leren, maar de leerlingen zijn het eerste jaar volledig en het tweede jaar gedeeltelijk bovenformatief (extra toegevoegd aan de formatie, niet in de plaats van). Bovendien krijgen ze twee uur per week begeleiding.

"Zo maken we het onderwijs extra verdiepend en nog beter gerelateerd aan de praktijk van de zorg."

Praktijkleren

In 2017 is ook het praktijkleren geïntroduceerd. "In een brainstorm met ROC Rijn IJssel werd duidelijk dat de theorie beter moet aansluiten op de praktijk. Toen hebben we de praktijkleerroute bedacht.

School en praktijk zitten in deze vorm dicht bij elkaar. Leerlingen hebben niet, zoals gebruikelijk, eerst een aantal weken school en daarna een aantal weken stage, maar elke week 15 uur school én 15 uur stage."

DNA van de organisatie

Pleyade heeft een duidelijk beeld van belang en doel van een zorgopleiding. Ineke: "Vanaf de allereerste dag brengen we leerlingen bij dat de cliënt centraal staat. Dus leren we stagiairs en leerlingen om echt goed te kijken naar de vraag van de cliënt en wat 'koester het contact' in de dagelijkse praktijk betekent. Dat uitgangspunt is, samen met de

kernwaarden, het DNA van onze organisatie. Ondernemend zijn, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leerproces. Dat geldt voor iedereen die bij Pleyade werkt." Ook de kernwaarde samenwerking komt goed uit de verf in de opleidingen bij Pleyade. "Er is een prima partnerschap met ROC Rijn IJssel, het Graafschap College en de HAN."

Gecombineerde opleiding

Een ander voorbeeld van vernieuwing in het opleidingsbeleid is de nieuwe gecombineerde opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg, die Pleyade samen met ROC Rijn IJssel uitwerkt. Ineke: "Dit soort opleidingscombinaties zijn in de toekomst hard nodig.

Hier gaat het om twee opleidingen ineen, je krijgt ook twee diploma's. Al 85 sollicitanten hebben zich gemeld. Hartstikke mooi natuurlijk. Ze kiezen voor Pleyade omdat ze horen dat het zo'n fijne organisatie is. Daar ben ik supertrots op!"

Stagiair Jody: "Het is een uitdaging om hier te werken"

Jody is derdejaars in de opleiding Verzorgende niveau 3. Ze is een van de stagiaires uit de praktijkleerroute op Eimersstaete. Hoe ervaart ze dit? "In het begin was het echt schrikken! Ik dacht: hoe ga ik met deze bewoners om? Nu vind ik het een uitdaging om op de zwaarste afdeling te werken. Met deze mensen kun je bijna niet communiceren, maar ik heb geleerd te kijken naar lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. Het is mooi maar niet makkelijk. Het allerleukste hier vind ik dat je stage zo dichtbij is. En dat we zoveel leren van elkaar. Na de zomer wil ik de opleiding Verpleegkundige niveau 4 gaan doen.

Want de zorg is superleuk en interessant. Mijn liefde voor het vak is hier begonnen!"

Carola Schmitz over de praktijkleerroute in Eimersstaete

"Het is een wóónhuis, geen verpleeghuis"

Carola Schmitz is teamhoofd in Eimersstaete, waar vorig jaar het praktijkleren is geïntroduceerd. De praktijkleerrouteklas krijgt les in een gebouw direct naast Eimersstaete.

Ideaal, vindt Carola. "De lijntjes zijn kort, ik spreek de docenten vaak en we hebben een prima relatie met ROC Rijn IJssel." 

Invasie

De praktijkleerroute startte in 2017 als proefproject. Dat werd zo'n succes dat Eimersstaete ineens twee keer zoveel stagiairs kreeg. "Eerst werden we helemaal gek van die invasie!", erkent Carola. Maar met een strakke planning - nooit meer dan twee stagiairs tegelijk op een afdeling en rekening houden met het niveauverschil - komt ze een heel

eind. "Met nadruk zeg ik: fijn dat we extra handen hebben. Maar de stagiairs moeten vooral de tijd en de ruimte krijgen om te leren. Waar ik ook rekening mee houd is de juiste combinaties in persoonlijkheid. Als je een stil muisje bij een haantje-de-voorste met een grote mond zet, komt het muisje niet tot haar recht."

Win-winsituatie

Carola noemt het praktijkleren een win-winsituatie. "Opleiden betekent dat je blijft openstaan voor vernieuwing. De dynamiek tussen jong en oud is goed voor ons. De stagiairs maken de zorg op alle momenten mee en zijn overal bij betrokken. Bij het afscheid als er iemand overlijdt, bij de presentatie van de nieuwe tuin, bij de kerstviering,

bij familiebijeenkomsten. Praktijk en leren zitten hier letterlijk en figuurlijk naast elkaar. Horen ze 's ochtends dat een bewoner een aneurysma heeft, dan vragen ze 's middags in de les wat dat is. We maken ook gebruik van de deskundigheid in huis. De fysiotherapeut bijvoorbeeld geeft les in tiltechniek. Ook dat vergroot de betrokkenheid."

Attitude

Als leidinggevende ziet Carola het vooral als haar taak om rust te creëren. "Ook met twintig stagiairs in het pand mag het geen heksenketel worden. Ik zeg altijd: dit is een wóónhuis, geen verpleeghuis. Toon respect voor de bewoners. In het leerproces is kennis opdoen belangrijk, maar attitude nog veel meer. De stagiairs kunnen nog niet zoveel tegelijk aan, dus je moet een beetje met ze meebewegen, maar óók grenzen stellen. Dan zeg ik: wat je

hierbuiten doet is je eigen verantwoordelijkheid, maar hierbinnen respecteer je de waarden en normen die wij belangrijk vinden. Bij Pleyade gaat het om de cliënt. 'Koester het contact' zeggen we niet voor niets. Die mooie visie op zorg dragen we uit naar onze stagiairs. Ik hoop vooral dat ze zelfstandige, ondernemende, onafhankelijke zorgverleners worden. En dat ze over tien jaar nog denken: zo heb ik het toen geleerd."