Van visie naar pareltjes in de zorg:

Dialoogsessies bij Pleyade

Het jaar 2017 stond in het teken van de nieuwe visie van Pleyade. In de strategie is beschreven welke richting Pleyade in wil slaan en wat daarbij belangrijk is. Dit hebben we samengevat in  vier kernwaarden: persoonlijk - ondernemend - onafhankelijk - samenwerkend.  Ook willen we dat medewerkers meer ruimte krijgen voor de manier waarop ze invulling geven aan de wensen van de cliënt. De kernwaarden op zich zijn niet nieuw, die brengen we al langer elke dag in praktijk. Maar daar zijn we ons lang niet altijd van bewust en dat willen we veranderen. Ons doel is de visie laten be-leven door iedereen, elke dag en bij iedere cliënt. 

2017

Een open gesprek: de dialoogsessie

Om dat te bereiken, koos Pleyade in 2017 voor dialoogsessies. Een serie open gesprekken waarin medewerkers, van verschillende teams, in groepjes vertelden over hun persoonlijke ervaringen in het werk.
De teamhoofden waren gespreksleider.

Ze kregen hierbij begeleiding van Waardengedreven. Elke dialoogsessie begon met de vraag: waar ben je trots op? En hoe past jouw ervaring bij de kernwaarden uit de strategie? Dat leverde mooie praktijkverhalen en inspirerende gesprekken op. 

En hoe gaat het verder? 

Pleyade gaat ook in 2018 verder met de gezamenlijke zoektocht naar goede zorg zonder betutteling. Er komen nieuwe gesprekken, bijvoorbeeld over de vraag: waaraan besteden we de extra gelden voor verpleeghuiszorg?

Pleyade stimuleert medewerkers om zelf na te denken over  hoe ze invulling kunnen geven aan de visie met de kernwaarden. In dialoog met elkaar en met leidinggevenden, maar vooral ook met cliënten en hun naasten. 

Pareltjes in de zorg: 

"Die kledingkast, geweldig!"

"Dialoogsessie, ik wist niet wat ik ermee moest. Ik dacht: hoe kun je nou trots zijn op zoiets simpels als schoonmaken? Maar ik ontdekte dat het juist heel leuk is om de verhalen van je collega's te horen." Het verhaal van Diana Abbenhuis, medewerker huishoudelijke hulp bij Pleyade Thuiszorg, werd opgepikt als een van de 'pareltjes'. Het gaat over haar cliënt Bram de Boer (68), die er niet in slaagde zijn huis op orde te houden. "De eerste keer dat ik er kwam schrok ik echt. Het huis was ernstig vervuild. Ja, heel vies. Ik ben gewoon begonnen met boenen. Stukje bij beetje kreeg ik het huis weer schoon. Tussendoor gaf ik ook huishoudelijke tips,

want meneer zag zelf niet hoe hij het schoon kon houden. Langzamerhand drong het tot hem door. Hij deed zijn best, maar opgeruimd was het zeker niet. Dus na een tijdje vroeg ik: zullen we de kledingkasten 'es opruimen? Dat heb ik stap voor stap gedaan. Niks zelf weggooien, maar mijn cliënt de keus laten. Ik stopte kleren die oud, kapot of te klein waren in vuilniszakken en die liet ik staan. Kon hij zelf nog kijken of het echt weg moest. Soms wilde hij dat niet, maar dan hield ik zo'n oud en veel te klein t-shirtje omhoog: 'Past dit nog Bram?' En dan zag hij in dat toch het beter was het weg te doen."

Uitdaging

Terugkijkend is Diana vooral trots op hoe ze het huis heeft achtergelaten. "Het was een uitdaging maar we hebben in korte tijd toch veel bereikt. Je moet het samen met de cliënt doen, want je bent de enige hulp die over de vloer komt. In die zin werk je onafhankelijk. Het ondernemende zit er ook in, want als je geen initiatief neemt gebeurt er niks." 

Meneer De Boer waardeert Diana's inzet, zegt hij in een reactie. "Die kledingkast, dat was geweldig! Wel vier zakken vol weggedaan. Diana's tips zijn ook zeer nuttig. Ik probeer zelf elke dag iets te doen. Gisteren de koelkast, morgen de vloer. Leuk vind ik het niet, dus ja, ik stel het uit. Maar Diana, die is hartstikke goed!"