Personeelssamenstelling per locatie

De uitgangspunten zijn:

 • De zorgmedewerkers worden ondersteund door en kunnen terugvallen op diverse medewerkers, zoals verpleegkundigen, artsen, zorggezellen en teamhoofden. Deze zijn flexibel in te zetten, maar vormen wel degelijk een onderdeel van de personeelssamenstelling en bezetting per locatie. Zie hiervoor de beschrijving in paragraaf 3.2 van het kwaliteitsverslag.
 • De personeelssamenstelling die is beschreven is de basisbezetting op een gemiddelde dag in november 2018, en is exclusief de inzet vanuit het kwaliteitsbudget.

Binnenrijk

Binnenrijk is een locatie met drie woningen, met in elke woning zes plaatsen voor cliënten met dementie, en daarnaast 18 appartementen. De zorgvraag van de cliënten in de appartementen is zeer divers: van ondersteuning tot meer intensieve verzorging en behandeling. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt :

 • Voor de woningen:
  • In de ochtend starten drie zorgmedewerkers, waarvan ten minste één verzorgende-IG.
  • De zorgmedewerkers worden ondersteund door een woonassistent.
  • Aan het einde van de ochtend blijven twee zorgmedewerkers en een woonassistent over.
  • Vanaf het einde van de middag tot  het einde van de avond zijn drie zorgmedewerkers aanwezig, waarvan minimaal twee verzorgenden-IG.
 • Voor de appartementen:
  • In de ochtend starten drie zorgmedewerkers, waarvan ten minste één verzorgende-IG.
  • De zorgmedewerkers worden ondersteund door een woonassistent.
  • Aan het begin van de middag blijft één verzorgende-IG over.
  • In de avond zijn twee zorgmedewerkers aanwezig, waarvan één verzorgende-IG.
 • Algemeen:
  • Een aantal cliënten is een deel van de ochtend en de middag in het restaurant, waar een gastvrouw aanwezig is.
  • In de nacht is één verzorgende-IG aanwezig.  

Eilandstaete

Eilandstaete is een locatie met 48 appartementen. De zorgvraag van de cliënten is zeer divers: van ondersteuning tot meer intensieve verzorging en behandeling. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt:

 • In de ochtend starten zes zorgmedewerkers aanwezig, waarvan drie verzorgenden-IG.
 • Aan het begin van de middag blijven vier zorgmedewerkers (waarvan minimaal twee verzorgenden-IG) over.
 • Vanaf het einde van de middag tot het einde van de avond zijn vier zorgmedewerkers aanwezig, waarvan minimaal twee verzorgenden-IG.
 • In de nacht zijn twee zorgmedewerkers aanwezig, waarvan één verzorgende-IG.  

Eimersstaete

Eimersstaete is een locatie met 29 appartementen, verdeeld over vier etages, voor cliënten met dementie. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt:

 • Overdag en in de avond is op iedere etage een zorgmedewerker aanwezig. Er zijn altijd minimaal twee verzorgenden-IG aanwezig.
 • In de ochtend is een extra zorgmedewerker aanwezig, dit betreft een zorgassistent. Daarnaast zijn in de ochtend en de avond twee woonassistenten aanwezig.
 • In de nacht is één verzorgende-IG aanwezig.

Eldenstaete

Eldenstaete is een locatie bestaande uit drie woongebouwen, met in totaal 29 woningen voor zes tot acht cliënten met dementie. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt:

 • Overdag en in de avond is op iedere woning een zorgmedewerker aanwezig, waarvan  minimaal één verzorgende-IG per twee woningen.
 • De zorgmedewerkers worden ondersteund door woonassistenten, met name in de ochtend.
 • In de nacht zijn per gebouw twee zorgmedewerkers aanwezig, waarvan één verzorgende-IG. 

Lobede

Lobede is een locatie met plaats voor 17 cliënten met dementie en 57 appartementen voor cliënten met een zorgvraag variërend van ondersteuning tot meer intensieve verzorging en behandeling. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt:

 • Voor de cliënten met dementie:
  • In de ochtend starten vier zorgmedewerkers, waarvan ten minste één verzorgende-IG.
  • Aan het begin van de middag blijven twee zorgmedewerkers over.
  • Vanaf het einde van de middag tot het einde van de avond zijn twee zorgmedewerkers aanwezig, waarvan één verzorgende  IG.
  • De zorgmedewerkers worden in de ochtend en avond ondersteund door een woonassistent.
 • Voor de appartementen:
  • In de ochtend starten negen zorgmedewerkers, waarvan minimaal drie verzorgende-IG of verpleegkundigen.
  • Aan het begin van de middag blijven zes zorgmedewerkers, waarvan minimaal twee verzorgende-IG of verpleegkundigen, over.
  • Vanaf het einde van de middag tot het einde van de avond zijn zes zorgmedewerkers aanwezig, waarvan minimaal drie verzorgende-IG of verpleegkundigen.
  • In de ochtend en avond zijn twee woonassistenten aanwezig.
 • Algemeen:
  • In de nacht zijn twee verzorgenden-IG aanwezig.  

Malburgstaete

Malburgstaete is een locatie met 48 appartementen. De zorgvraag van de cliënten is zeer divers: van ondersteuning tot meer intensieve verzorging en behandeling. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt:

 • In de ochtend starten zeven zorgmedewerkers, waarvan vier verzorgenden-IG.
 • Aan het begin van de middag blijven vier zorgmedewerkers (waarvan twee verzorgenden-IG) over.
 • Vanaf het einde van de middag tot het einde van de avond zijn vier zorgmedewerkers aanwezig, waarvan drie verzorgenden-IG.
 • In de nacht zijn twee zorgmedewerkers aanwezig, waarvan één verzorgende-IG.  

Pleyade Revalidatie

Pleyade Revalidatie is een locatie met 40 plaatsen voor geriatrische revalidatie. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt:

 • In de ochtend starten vijf zorgmedewerkers, waarvan één verpleegkundige en vier verzorgenden-IG.
 • Vanaf het einde van de middag tot het einde van de avond zijn vier zorgmedewerkers aanwezig, waarvan één verpleegkundige en drie verzorgenden-IG.
 • Vanaf de ochtend tot halverwege de avond is een woonassistent aanwezig. In de ochtend zijn er twee woonassistenten.
 • In de nacht zijn twee zorgmedewerkers aanwezig, waarvan één verzorgende-IG. 
 • Behandelaren benodigd voor de behandeling van de cliënten. 

Polderhof

Polderhof is een locatie met vier woningen: twee woningen met in totaal 13 plaatsen voor cliënten met dementie, één woning voor zes cliënten met een lichamelijke aandoening en één woning voor zes cliënten met het syndroom van Korsakov. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt:

 • Op iedere woning is overdag en in de avond een verzorgende-IG aanwezig. In de ochtend worden zij ondersteund door één zorgassistent.
 • In de nacht is één verzorgende-IG aanwezig.

Subenhara

Subenhara is een locatie met vier woningen: twee woningen met negen plaatsen voor cliënten met dementie en twee woningen met negen plaatsen voor cliënten met een lichamelijke aandoening. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt :

 • In de ochtend starten zes zorgmedewerkers, waarvan twee verzorgenden-IG of verpleegkundigen.
 • Halverwege de ochtend blijven vier zorgmedewerkers, waarvan twee verzorgenden-IG of verpleegkundigen, over.
 • Aan het begin van de middag blijven twee verzorgenden-IG of verpleegkundigen over.
 • Vanaf halverwege de middag tot het einde van de avond zijn vier zorgmedewerkers aanwezig, waarvan twee verzorgenden-IG of verpleegkundigen.
 • De zorgmedewerkers worden ondersteund door twee woonassistenten in de ochtend en vier woonassistenten in de avond.
 • In de nacht is één verpleegkundige of verzorgende-IG aanwezig.

 Tertzio

Tertzio is een locatie met plaats voor 31 cliënten met een lichamelijke aandoening, verdeeld over vier woningen. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt :

 • In de ochtend zijn zeven zorgmedewerkers aanwezig, waarvan minimaal drie verzorgenden-IG. Zij worden ondersteund door een woonassistent.
 • Aan het begin van de middag blijven drie zorgmedewerkers (waarvan minimaal twee verzorgenden-IG) over, die worden ondersteund door een woonassistent.
 • Vanaf het einde van de middag tot het einde van de avond zijn vier zorgmedewerkers aanwezig, waarvan minimaal twee verzorgenden-IG.
 • In de nacht is één verzorgende-IG aanwezig. 

Thuvine

Thuvine is een locatie met acht woningen met elk zes plaatsen voor cliënten met dementie, twee woningen met elk zeven plaatsen voor cliënten met een lichamelijke aandoening en 30 appartementen voor cliënten met een zorgvraag variërend van ondersteuning tot meer intensieve verzorging en behandeling. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt :

 • Voor de woningen voor cliënten met dementie:
  • Overdag en in de avond is op iedere woning een zorgmedewerker aanwezig. In het eerste deel van de dag betreft dit allen verzorgenden-IG of verpleegkundigen, in het tweede deel van de dag zijn er vier verzorgenden-IG of verpleegkundigen en vier zorgassistenten.
  • In de ochtend worden zijn ondersteund door vier woonassistenten.
 • Voor de woningen voor cliënten met een lichamelijke aandoening:
  • In de ochtend starten twee verzorgenden-IG of verpleegkundigen en één zorgassistent.
  • Aan het begin van de middag blijven de twee verzorgende-IG of verpleegkundigen over.
  • Vanaf het einde van de middag tot het einde van de avond zijn twee zorgmedewerkers aanwezig, waarvan ten minste één verzorgende-IG of verpleegkundige.
 • Voor de appartementen:
  • In de ochtend starten vier zorgmedewerkers, waarvan minimaal twee verzorgenden-IG of verpleegkundigen.
  • Aan het begin van de middag blijft één verzorgende-IG of verpleegkundige over. Een groot deel van de cliënten verblijft in de middag in het restaurant, waar een gastvrouw en restaurantkok aanwezig zijn.
  • In de avond zijn twee zorgmedewerkers aanwezig, waarvan één verzorgende-IG of verpleegkundige.
 • Algemeen:
  • In de nacht zijn twee verzorgenden-IG of verpleegkundigen aanwezig.  

Waalstaete

Waalstaete is een locatie met 50 plaatsen voor cliënten met dementie en 98 appartementen voor cliënten met een zorgvraag variërend van ondersteuning tot meer intensieve verzorging en behandeling. De personeelssamenstelling op deze locatie is als volgt :

 • Voor de woningen voor cliënten met dementie:
  • In de ochtend starten acht zorgmedewerkers, waarvan vier verzorgenden-IG.
  • Halverwege de middag resteren vier verzorgenden-IG.
  • Vanaf het einde van de middag tot het einde van de avond zijn vijf zorgmedewerkers aanwezig, waarvan vier verzorgenden-IG.
  • De zorgmedewerkers worden ondersteund door woonassistenten. In de ochtend zijn vier woonassistenten aanwezig, in de middag twee en aan het begin van de avond drie.
 • Voor de appartementen:
  • In de ochtend starten negentien zorgmedewerkers, waarvan ten minste negen verzorgenden-IG. Zij worden ondersteund door vier woonassistenten.
  • Aan het einde van de ochtend blijven tien zorgmedewerkers (waarvan zeven verzorgenden-IG) en vier woonassistenten over.
  • Aan het einde van de middag zijn zeven zorgmedewerkers aanwezig, waarvan zes verzorgenden-IG. In de avond worden zij aangevuld met vier zorgassistenten en een woonassistent.
 • Algemeen:
  • In de nacht zijn drie zorgmedewerkers aanwezig, waarvan twee verzorgenden-IG

Terug naar het kwaliteitsverslag.

2018