Over successen, uitdagingen en
communicatie als rode draad

De ene raad is er speciaal voor bewoners, de andere vertegenwoordigt de medewerkers. En de derde raad ziet toe op het bestuur van de organisatie. Maar de centrale cliëntenraad (CCR), ondernemingsraad (OR) en raad van toezicht (RvT) streven vooral samen naar één doel: ervoor zorgen dat mensen enthousiast zijn om bij Pleyade te werken en wonen. In de sfeervolle kroeg ’t Pleyntje in Thuvine blikken ze terug én kijken ze vooruit.

;
;
2018

Goede contacten

Door het jaar heen spreken ze elkaar regelmatig, de drie voorzitters. Toch geeft het nostalgische interieur van het bruine café een bijzonder tintje aan dit gesprek. Tista Bobbink (CCR), Marianne Zeelenberg (OR) en Arnoud Leenaarts (RvT) vinden het belangrijk dat er regelmatig onderling contact is. Marianne: “We weten elkaar zeker te vinden. Er zijn veel gezamenlijke onderwerpen en dan is het fijn als de contacten goed zijn.” Arnoud vult aan: “Je streeft allemaal hetzelfde doel na vanuit een andere rol. Je kunt de organisatie zien als een team dat dezelfde kant op moet bewegen, zodat het ten goede komt aan de mensen die er wonen en werken.”

Gewone taal

Hoe cliché het misschien ook klinkt: communicatie is altijd een sleutelwoord binnen de organisatie. Volgens Marianne was dit ook een speerpunt in 2018. Minder vakjargon en meer jip-en-janneketaal dus? Tista: “Gewone taal, zou ik zeggen. Ik vind dat we het zorgjargon moeten 'ontzorgen'. Dat geeft ruimte om te luisteren.” Arnoud beaamt dat. “Communicatie heeft twee richtingen. We moeten naar een cultuur waarin iedereen kan vragen om wat ‘ie nodig heeft, zowel medewerkers als cliënten. Met elkaar in gesprek gaan, luisteren en begrijpen wat de ander bedoelt.”

Pleyade - clientenraad, raad van toezicht, ondernemingsraad

Eigen regie

Pleyade heeft de afgelopen jaren flink wat projecten ontplooid. Van dialoogsessies en de introductie van zorggezellen tot het Pleyade Gala van afgelopen december. Arnoud is benieuwd wat hiervan het effect is in de organisatie. “De dialoogsessies zijn een mooi voorbeeld”, vindt Marianne. “Dit was een goede start om de kernwaarden nog meer terug te laten komen in de organisatie. Hiermee moet je wel teruggaan naar de afdelingen, om ze nog meer naar de praktijk te halen.” Tista voegt toe: “Ik heb ervaren dat de eigen regie in individuele gevallen heel goed wordt toegepast. Ik was mentor van een cliënt die uitdrukkelijk eigen zeggenschap wilde over haar leven. Ze was een fervent rookster en hier werden duidelijke afspraken over gemaakt. De zorgmedewerkers hielden rekening met wat zij graag wilde. Een ongezond voorbeeld natuurlijk, maar wel een teken dat het lukt met de eigen regie.”

Genieten

Eén van de hoogtepunten van 2018 voor de CCR was de toekenning van een groot subsidiebedrag voor zinvolle dagbesteding. Tista vertelt: “In overleg met de CCR heeft de bestuurder besloten om bedragen aan de locaties zelf toe te kennen. Er werd, samen met cliënten, familie en medewerkers, goed nagedacht over de besteding per persoon. Waar geniet iemand van en wat ervaart diegene als zinvol? “Het geld is goed besteed aan persoonlijke wensen van bewoners, in de huiskamers of aan gemeenschappelijke wensen. Er is muziek gemaakt in de huiskamers en theater verzorgd, zoals de prachtige Christmas Carol. De mogelijkheid om naar buiten te gaan is verbeterd met duofietsen, tuinmeubilair voor Thuvine en tuininrichting, zoals van Malburgstaete en Polderhof. De subsidie loopt nog door tot 2020.”

"De organisatie is als een team dat dezelfde kant op moet bewegen."
- Arnoud Leenaarts

Vitaal werken

Fitte medewerkers zijn voor de OR een belangrijk speerpunt. Omdat dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt, maar ook omdat Pleyade zich hiermee kan onderscheiden als werkgever. Marianne vertelt over de projectgroep Fit & Vitaal. “We zijn bezig met plannen om fitheid onder medewerkers te stimuleren. Daarmee kunnen we echt een verschil maken als organisatie.”

Wildgroei aan opleidingsvormen

Ook opleidingen zijn een veelbesproken onderwerp. Er zijn er zoveel beschikbaar, dat het verwarrend kan zijn. Er is een werkgroep gestart om te bekijken welke leertrajecten zinvol zijn. Arnoud moedigt dit aan. “Wij hebben het daar vaak over: er zijn behoorlijke budgetten voor scholing die nooit worden opgemaakt. Waar zit dat in? Het is redelijk instrumenteel om een budget beschikbaar te stellen, misschien moeten we dat anders inrichten. Bijvoorbeeld door te zeggen: iedereen die een opleiding nodig heeft krijgt er één, maar daarbij krijgen ze meer eigen verantwoordelijkheid. Zo proberen we buiten de kaders te denken.”  

Aandachtspunten RvT

Waar gaan de raden zich het komende jaar over buigen? Arnoud noemt renovatie en nieuwbouw als aandachtspunt, zoals aan de Prinses Irenestraat in Elst. “We willen de kernwaarden en visie hierin zoveel mogelijk meenemen: eigen regie, zorg waar nodig, zinvolle dagbesteding. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Ook bij andere locaties wordt er flink verbeterd.”

Focus CCR

Bij de CCR speelt de versterking van lokale cliëntenraden. “Dat is de basis van de medezeggenschap. In verschillende raden zijn vacatures. Lena Hillenga is als nieuwe cliëntenraadsondersteuner aangenomen.”

Uitdagingen OR

Ook de OR heeft zo haar uitdagingen. Om medewerkers van alle leeftijden tevreden te houden, verdiept de OR zich in het generatiepact. Marianne: “We onderzoeken hoe zij zo prettig mogelijk kunnen werken tot aan hun pensioen. Duurzame inzetbaarheid, minder werken met behoud van salaris en samenwerking tussen jong en oud. Zo zorgen we dat de organisatie goed blijft draaien.”

Trots

Genoeg werk aan de winkel dus voor het komende jaar. De rode draad in dit gesprek? Medewerkers en cliënten moeten trots kunnen zijn op Pleyade. Arnoud: “De kwaliteit van de arbeid is bepalend voor de kwaliteit van de zorg. We zijn er voor elkaar en voor de cliënten.”

Pleyade - clientenraad, raad van toezicht, ondernemingsraad