Ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en
de raad van toezicht over 2017

Samen voor één doel,
dat is de grootste winst

Speciaal voor het jaarverslag schuiven ze aan voor een gezamenlijk interview: Marianne Zeelenberg (voorzitter ondernemingsraad), Theo Brons (voorzitter centrale cliëntenraad) en Ruud Klarenbeek (vicevoorzitter raad van toezicht). Een mooi moment om elkaar te ontmoeten, in Pleyades eigen talkshow. Aan tafel!

2017

Kernwaarden: geen kunstje

Pleyade heeft in 2017 veel energie gestoken in het uitwerken van de visie op zorg in vier kernwaarden. De drie raden hebben elk hun eigen rol gespeeld in dit proces en kijken er met een goed gevoel op terug. "Voor de cliëntenraad komt de dagelijkse zorg op de eerste plaats. Van daaruit denken we mee over nieuwe plannen. En het is prettig om zo concreet over de toekomst te praten", vindt Theo Brons. 

De ondernemingsraad heeft meegedacht over de vraag hoe je de kernwaarden kunt toepassen in het dagelijks werk. Dat was even zoeken in begin, blikt Marianne terug, maar gaandeweg werd het doel duidelijker. "Er zijn stappen gezet, maar ik zie ook dat mensen soms behoudend zijn. Ze vinden het moeilijk uit hun klassieke patroon te stappen. Maar dat willen we juist wel."Daarmee geeft Marianne aan dat de kernwaarde 'ondernemend' belangrijk is.

Dat geldt ook voor Ruud. "Waarden moet je doorléven, het is geen kunstje. Daar is ondernemerschap voor nodig, in de betekenis van je eigen verantwoordelijkheid nemen. Marianne: "Je moet durven, ook fouten maken mag. Dat vertrouwen moeten we hebben."

'Aangeleerde hulpeloosheid'

Vanuit cliëntenperspectief kiest Theo voor 'persoonlijk' als belangrijkste kernwaarde. "Wij willen dat cliënten kunnen leven zoals ze thuis zouden doen. Met de zorg die ze nodig hebben, en die dus persoonlijk is. De cliëntenraad is blij dat Pleyade die kant op gaat. Theo geeft een voorbeeld: "Een klein, maar mooi voorbeeld is de wensenboom waarin cliënten hun wensen kenbaar maken. Zoals nog een keer door je oude dorp rijden of een wedstrijd van Vitesse zien. Dingen die je niet met een grote groep doet, maar waar je

de individuele cliënt blij mee maakt." Goede zorg betekent overigens niet dat je de cliënt als hulpeloos moet zien. Theo, in het dagelijks leven docent bij ROC Rijn IJssel, gebruikt in zijn lessen de term 'aangeleerde hulpeloosheid'. De heersende opinie aan tafel is dat 'de zorg' zelf mede veroorzaakt dat cliënten zorgafhankelijk worden. "We moeten de kleine dingen die cliënten nog zelf kunnen doen erin houden. Dat inzicht moet nog beter doordringen", vat Marianne samen. 

Een goed jaar. Of kan het beter? 

Was 2017 een goed jaar voor Pleyade? En welke onderwerpen uit 2017 spreken het meest aan? Genoeg dingen om vrolijk van te worden, blijkt. Bovenaan staan opleiding en deskundigheidsbevordering. "Al jaren een

speerpunt van de ondernemingsraad", zegt Marianne. "Voor 2018 letten we extra op het dreigende personeelstekort in de zorg. Er is wel geld, maar er zijn geen mensen. Dat is een groot probleem waar we iets aan moeten doen." Ruud ziet een volgende stap: "Van opleiding naar leerklimaat. Waarin je nieuwsgierigheid stimuleert en mensengretig zijn om te leren. Het is belangrijk om de waarden te borgen in de organisatie. Daarvoor heb je mensen nodig die intrinsiek gemotiveerd blijven en het vak vol overgave uitoefenen. Die hebben we al, dat potentieel moeten we goed benutten. Waardeer het zorgberoep positief en laat mensen zich ontwikkelen." Theo vult aan met een suggestie: "Dan moet je ze ook zeggenschap geven over een eigen budget. In het onderwijs heb ik die luxe al. Uren voor deskundigheidsbevordering tellen mee als werkuren."

Goede communicatie 

Andere toppers uit 2017 zijn de dialoogsessies, waarin medewerkers leren van elkaar en elkaar inspireren, en de zorggezel. "Zó fijn dat we die hebben", concludeert Marianne. "Een superidee", vindt Theo de zorggezellen. Tot slot maken we de balans op voor de samenwerking tussen de drie raden. Het laatste woord is aan Ruud, die de vraag bekijkt vanuit breder perspectief: "Goede communicatie,

daar gaat het om. Het gemak waarmee wij nu met z'n drieën aan tafel zitten is een groot goed. We kunnen dingen delen, samen terugkijken en filosoferen over de toekomst. Maar de grootste winst van onze samenwerking is dat we hetzelfde doel willen bereiken. En dat is: op maat gesneden ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben."