Pleyade en het 'dashboard kwaliteit'

Groen, oranje, rood:
de kleur van kwaliteit 

Het is groen (top!). Of oranje (let op!) en soms rood (kom op!). Het is eenvoudig te
gebruiken en het geeft actuele en bruikbare informatie.
Het dashboard kwaliteit van Pleyade is een groot succes.

2017

Het 'dashboard kwaliteit' van Pleyade is een instrument waarmee de kwaliteit van zorg snel en adequaat in kaart gebracht wordt. De eerste versie dateert uit 2012. De aanleiding was dat Pleyade meer zicht wilde op de kwaliteit van zorg op alle locaties, vertelt senior beleidsmedewerker Jordy Schouten. "We lieten wel kwaliteitsonderzoeken doen, maar die waren heel ingewikkeld en de kleinschalige locaties herkenden zich er niet in." Daarom bedachten Jordy en zijn collega's van het team Kwaliteit & Beleid een eigen dashboard. "Die eerste versie was meer een managementtool, met langere vragenlijsten.

We kwamen erachter dat een korte vragenlijst beter werkt. Zo gebruiken we nu voor het meten van cliëntervaringen dezelfde beknopte vragenlijst als op zorgkaartnederland.nl. De korte lijst kost minder tijd, maar levert wel betere informatie op. Eén A4'tje is genoeg en we meten alleen de belangrijkste kritische processen: cliëntervaringen, medicatieveiligheid en methodisch werken, dat gaat over de zorgdossiers. Dat doen we ook in woningen waar maar zes cliënten verblijven. Daarmee is het dashboard echt een verbetertool geworden."

Dashboard en de kernwaarden van Pleyade

Die verbetertool past goed in de visie van Pleyade, vindt Jordy. "Pleyade benadrukt de dialoog met de cliënt. De uitkomsten van het dashboard dragen daaraan bij. Vooral de antwoorden op de open vragen aan cliënten zijn mooie

gespreksstof. De kernwaarde samenwerking past ook goed bij het dashboard. Teams beoordelen bijvoorbeeld elkaars dossiers en helpen elkaar met oplossingen. De kernwaarde 'onafhankelijk' brengen we ook in praktijk. We zijn namelijk een beetje eigenwijs. Een voorbeeld: we hebben het dashboard aangemeld voor de instrumentenwaaier van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Maar als we daar niet in opgenomen kunnen worden, dan gooien we het dashboard echt niet zomaar weg. Het is een instrument in ontwikkeling. We werken nu aan een volledig geautomatiseerde versie, zodat je straks na één seconde al de scores ziet. Ook bekijken we of we via het dashboard de ervaringen van medewerkers kunnen meten."

Succesfactoren

Het dashboard dankt zijn succes aan meerdere factoren, vindt Jordy. "Het is volwaardig onderdeel van ons kwaliteitssysteem en er is draagvlak voor. Het is er voor en door de teams, het is snel en eenvoudig te gebruiken, altijd actueel en iedereen kan het inzien." Leidt het ook tot concurrentie tussen teams? "Niet echt. Sommige teams zijn gebrand op een groene score. Dat is een goed streven, maar toch proberen we daar juist niet op te sturen. Het gaat er vooral om dat je het dashboard gebruikt, zodat je slim aan de

slag gaat met verbetering." Intussen wordt het dashboard ook bekender buiten Pleyade. "We krijgen positieve reacties van het zorgkantoor en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.  Vorig jaar is het dashboard gepresenteerd tijdens een workshop op het congres Waardigheid en Trots. Daarna organiseerden we zelf een bijeenkomst waar meer dan twintig collega-zorgorganisaties op af kwamen. Iedereen was enthousiast. Dat was wel een hoogtepunt."

Dashboard in de praktijk:

In gesprek met de familie, dat is de grootste winst

Ilse van den Broek is teamhoofd in Eldenstaete, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie. "Werken in de zorg voor dementerenden is een mooi, maar ook zwaar vak. Kwaliteit van zorg staat voorop. Daarom vind ik het onderdeel cliëntervaringen van het dashboard het allerbelangrijkst. Hoe tevreden is de cliënt? Dat onderzoeken we met de vragenlijst, twee keer per jaar voor elke bewoner. Meestal vullen we de lijst samen met de familie in, dat is handiger omdat soms de bedoeling van een vraag niet helemaal duidelijk is. Uiteraard blijven wij zo objectief mogelijk. Het dashboard maakt je bewust van je blinde vlekken in de zorg."

Uitleg

"De grootste winst van het dashboard is dat in gesprek kunt gaan met de familie en uitleg kunt geven. Dat gesprek is zo belangrijk! Het is een manier om de zorg verder te verbeteren. Iemand schreef bijvoorbeeld: 'De maaltijden verlopen zo hectisch, kunnen jullie daar niet eerder mee beginnen?'

Tijdens het gesprek daarover hebben we uitgelegd waarom dat niet mogelijk is. Waarop de familie reageerde: 'Dan komen wij toch even helpen!' Dat bereik je ermee. Bij een lage score zetten we de mini-meting in, een serie subvragen over een bepaald onderwerp. Zo kom je erachter waarom mensen die lage score hebben gegeven."

Stilstaan bij de zorg

"Nadelen zie ik niet aan het dashboard, wensen heb ik wel. Bijvoorbeeld dat we de vragenlijsten voor methodisch werken en medicatieveiligheid multidisciplinair invullen, samen met de arts en de psycholoog. Over het geheel is het dashboard een fijn en goed systeem. Het zorgt ervoor dat je stilstaat bij de zorg die je biedt, in plaats van maar door te hollen. Wat betreft de kernwaarden springt 'persoonlijk' er

denk ik toch het meeste uit. Iedereen vult de vragenlijst namelijk individueel in.Het is ook heel persoonlijk hoe je de zorg ervaart, en we hebben hier persoonlijke gesprekken over. Wat we willen is tevreden cliënten, daarvoor zetten we ons elke dag in. Niet dat we per se altijd groen moeten scoren. Maar als we een 8.1 als waardering krijgen en die groene bal verschijnt, word ik heel vrolijk!"

Quotes uit het dashboard

Dit gaat er goed:

"Fijne groep voor mijn vader, hij voelt zich hier thuis. Er is genoeg aandacht voor de bewoners. Ook naar de familie wordt geluisterd."

"Het blijft bijzonder hoe goed de zorg voor mijn moeder is, echt mijn complimenten."

Dit kan er beter: 

"Voeten paar keer per week een uurtje omhoog." 

"Het restaurant mag wel wat eerder open."

"En zorgen jullie ervoor dat mijn vader niet op de tocht zit en altijd een vest aan heeft?"