Griekse stagiairs veroveren harten

Van tzatziki, zon en beperkte medische hulpmiddelen naar stamppot, regen en tilliften. Het was een behoorlijke cultuurshock voor de Griekse studenten die in april stage liepen bij Pleyade. Toch pasten ze zich snel aan en maakten ze zich binnen de kortste keren geliefd bij cliënten en medewerkers. Een geslaagde proef die in 2019 een vervolg krijgt!

 

;
;
2018

Investeren in werkgelegenheid

Er is landelijk gezien sprake van krapte op de arbeidsmarkt, vooral bij functies in de zorgverlening. Gebiedsmanager Kim Peters-Aleven, vertelt: Ook bij Pleyade merken we dat met name posities op niveau 3, 4 en 5 moeilijk vervulbaar zijn. Hoe we dat aanpakken? We maken ons sowieso al jaren hard voor werkgelegenheid in de zorg. Wij kiezen bewust voor behoud van functies op niveau 1 en 2. Daarnaast hebben we vanaf 2018 het aantal leerlingen voor niveau 3 fors uitgebreid met 75 opleidingsplaatsen. Ook voor mensen zonder (zorg)diploma, maar met een hart voor de ouderenzorg, zijn er volop kansen. Zij kunnen aan de slag als zorggezel en vanaf 2019 als teamgezel, een nieuwe functie bij Pleyade.

Pleyade - Griekse stagiairs op Malburgstaete

Van idee naar pilot

Omdat Pleyade graag outside-of-the-box denkt, werd er begin 2017 als aanvulling op bestaande initiatieven een brainstorm georganiseerd. Daar kwam onder ander het idee voor een internationale wervingscampagne uit. Kim: “We stelden een projectgroep samen en kregen een ingang bij de universiteit van Thessaloniki. Via de Erasmusbeurs kunnen Griekse studenten in het laatste jaar van hun studie een buitenlandstage doen. Toen de contacten gelegd waren, werden de plannen snel concreet.”

Glimlach

Na een intensieve stoomcursus Nederlands waren negen Griekse stagiairs klaar om ons land te verkennen. In april 2018 startten ze op de locaties Eimersstaete, Malburgstaete en Eilandstaete. Later volgde nog een groep Griekse gediplomeerd verpleegkundigen; zij gingen aan de slag als vakantiekrachten. Ze brachten frisse energie mee, vertelt EVV’er Willy Lubbers. “Ze kwamen meteen goed over. Het grootste deel sprak al heel goed Nederlands. Bovendien kwamen ze elke ochtend met een glimlach binnen.” Fiet Markhorst, die sinds 2,5 jaar in Malburgstaete woont, vult aan: “Er was aangekondigd dat ze zouden komen en dat vond ik helemaal niet erg. Zij moeten het vak toch ook leren?”

Andere dynamiek

De Grieken, onder wie Billy, Vicky, Tina en Nikos, wisten al snel de harten van de bewoners te veroveren. Kim: “De bewoners reageerden enthousiast. Het zijn natuurlijk allemaal jonge mensen die vol energie binnenkomen en heel anders in het leven staan. Je krijgt zo een hele andere dynamiek op een afdeling.” De studenten mochten met name basiswerkzaamheden uitvoeren, zoals persoonlijke verzorging. Mevrouw Markhorst vertelt: “Sommige dames wilden niet geholpen worden door de heren. ‘Aan mijn lijf geen polonaise’, zeiden ze dan. Maar ik vond het geen probleem. We zijn allemaal op leeftijd, dus de lol is er toch al af”, zegt ze lachend.

"De Griekse collega’s hadden een aanstekelijk enthousiasme!"
- Willy Lubbers

Respectvol

Willy vond de studenten leergierig en ondernemend. “Ze namen veel initiatief. In Griekenland kennen ze niet alle hulpmiddelen die wij hebben, zoals een tillift. Maar ze stonden er meteen met hun neus bovenop om te leren hoe zoiets werkt. En ze waren niet moe te krijgen. Ze draaien daar diensten van negen uur achter elkaar bijvoorbeeld, of na een avonddienst gewoon een ochtenddienst. Daardoor besefte ik me weer hoe goed we het hier hebben.” De beleefdheid viel mevrouw Markhorst bijzonder op. “Het respect naar ouderen is heel groot, ze zullen ons nooit met ‘jij’ aanspreken.”

Leren van elkaar

Voor de medewerkers en bewoners waren de Grieken dus een waardevolle toevoeging qua sfeer, naast het feit dat ze werk uit handen namen. Willy: “We hebben ook dingen van hen geleerd. Eén van de bewoners werd misselijk in een tillift en toen gaf Billy de tip om de ogen dicht te doen. En inderdaad: dat hielp. Het was echt geven en nemen.”

Pleyade - Griekse stagiairs op Malburgstaete

Welkome aanvulling   

Toen de studenten weer vertrokken, was dat voor iedereen even slikken. Van mevrouw Markhorst mogen er vaker mensen uit het buitenland komen. Ook Willy ziet ze graag komen. “Van mij mag het gebouw vollopen met internationale studenten en medewerkers. Hier kunnen we de aanvulling goed gebruiken en daar kunnen ze geen baan vinden, dus waarom niet?” Kim beaamt dat het een mooie manier is om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken. “En je voegt jonge mensen toe aan het team, die met andere ogen naar dingen kijken. Dat houdt je scherp als organisatie.”

Vervolg

Sinds april 2019 zijn de meeste vakantiekrachten en – inmiddels afgestudeerde – stagiairs terug om bij Pleyade te komen werken. Voorafgaand kregen ze in Griekenland nog extra taaltraining om het Nederlands nog beter onder de knie te krijgen. Er komen ook nieuwe Griekse studenten en vakantiekrachten, om gedurende een half jaar ervaring op te doen met de zorg in Nederland.