Hoe was het jaar voor de Raad van Toezicht, ondernemingsraad, Professionele adviesraad en Centrale cliëntenraad?

In 2022 stond Pleyade voor een aantal grote beslissingen waarbij de verschillende raden meedachten, advies gaven en voor de belangen van medewerkers en bewoners opkwamen. Hoe is dat gegaan? Sven Turnhout, voorzitter van de Raad van Toezicht, (RvT), René van Os, (voormalig) vicevoorzitter van de ondernemingsraad (OR), Amy Poulino en Angelique Schellekens van de Professionele adviesraad (PAR) en Tista Bobbink, voorzitter van de Centrale cliëntenraad (CCR), blikken samen terug op 2022.

“Als Pleyade staan we voor ‘koester het contact’, daar hebben we vanuit de Raad van Toezicht zoveel mogelijk invulling aan gegeven afgelopen jaar. Ik ben blij dat we weer op werkbezoek konden op de verschillende woonlocaties. Zo blijven we in gesprek met medewerkers en bewoners”, vertelt Sven.

Sven Turnhout, voorzitter van de Raad van Toezicht

“In de coronatijd was dat natuurlijk veel moeilijker, terwijl we juist het contact heel waardevol vinden. In 2022 hebben we onderzocht wat de impact van de zorggezel is op de bewoners. We hebben als raad met bewoners gesproken over de effecten van zorggezellen. We willen graag weten wat het voor hen betekent en hoe zij het beleven”

Beslissingen binnen de CCR

Bij de CCR staan de belangen van de bewoners bij Pleyade voorop. De raad bestaat uit leden van de lokale cliëntenraden of van een andere vorm van medezeggenschap (stamtafel bijvoorbeeld). In 2022 stond de CCR voor een aantal vraagstukken die invloed hadden op de bewoners. Indirect én direct.

“Er kwam een nieuwe wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz-2018), waardoor het voortbestaan van de centrale raad spannend werd. Er staat in die wet ‘er kan een centrale cliëntenraad zijn’, maar deze is dus niet verplicht. Gelukkig waren veel mensen het er toch over eens dat een centrale raad binnen Pleyade van belang is”, vertelt Tista. “Bijvoorbeeld bij de beslissing over de nieuwe ervaringengesprekken met bewoners; die vinden op alle woonlocaties plaats. Dan is het belangrijk om daar ook centraal over mee te beslissen vanuit de bewoner. We denken kritisch mee. Ik ben heel blij dat het nu vastgesteld is dat de CCR binnen Pleyade blijft.”

Een ander belangrijk onderdeel waaraan de CCR actief bijdroeg in 2022, is de beslissing over meedoen aan het Register Leren van Data. In dit register staan de behandelgegevens van bewoners van zorgorganisaties voor langdurige zorg uit heel Nederland die voor onderzoek worden gebruikt. Het doel is om ervan te leren en de geneeskundige zorg beter te maken. “Pleyade wilde graag meedoen aan dat register. De gegevens die we doorsturen blijven anoniem, maar even goed moeten bewoners toestemming geven. Hoe vraag je bewoners of ze mee willen werken? Ga je uit van het ‘Ja, je mag mijn gegevens gebruiken, ten zij ik bezwaar maak? Of ga je uit van ‘Nee, je mag mijn gegevens niet gebruiken, tenzij ik hier toestemming voor geef’? Door bewoners specifiek te vragen wat zij prettig vinden, bleek dat zij er anders over dachten dan was voorgesteld. Daarom hebben we besloten om ‘Nee, tenzij’, te hanteren. Het is namelijk veel moeilijker om nee te zeggen.”

Leden van de verschillende raden bij Pleyade samen in gesprek
3

Veranderingen binnen de organisatie

Ook bij de OR en PAR stonden in 2022 een aantal veranderingen en beslissingen op de rol. “Er zijn speerpunten die ieder jaar op de agenda staan, omdat die altijd belangrijk blijven. De organisatie groeit, daarom willen we ervoor zorgen dat medewerkers geen nummertje worden. Dat medewerkersbelang houden we altijd in het achterhoofd”, vertelt René.

“Zo hebben we ons afgelopen jaar gebogen over het aanstellen van een preventiemedewerker. Daar gaan veel gesprekken met de Raad van Bestuur aan vooraf, om te kijken om hoeveel uur het gaat, hoeveel medewerkers er nodig zijn en hoe we een geschikt persoon gaan werven. Vaak ziet de medewerker pas na een lange tijd het eindresultaat van de OR, dat komt omdat we veel niet kunnen delen als het nog niet rond is. Daardoor lijkt het soms wat abstract wat de OR doet”, zegt hij. “Toch proberen we zoveel mogelijk naar buiten te treden, bijvoorbeeld door op woonlocaties aanwezig te zijn en in gesprek te gaan met medewerkers. Horen waar de behoeftes liggen en wat ze nodig hebben. De OR wil meer medewerker gericht zijn, er is veel veranderd in de afgelopen jaren, zeker door corona.”

Die veranderingen door actuele ontwikkelingen, merken ook Amy en Angelique bij de PAR. “Wij geven advies aan de Raad van Bestuur om de zorg en ondersteuning voor de bewoner naar een hoger niveau te tillen, maar soms is een advies aan actualiteiten onderhevig”, zegt Angelique.

“In 2018 was er de situatie dat zorgmedewerkers die niet bij Pleyade in dienst zijn geen toegang hadden tot het dossier van de bewoners. De PAR heeft toen geadviseerd over een kwalitatief goede overdracht. Nu zijn de tijden veranderd en worden er steeds meer zorgmedewerkers die niet bij Pleyade in dienst zijn ingezet en daardoor wordt de druk op de vaste medewerkers hoger. Dit zou kunnen betekenen dat het toch van belang is om weer te kijken naar de toegang tot het dossier van de bewoner.”

Aandacht voor medewerkers

Ook Sven ziet dat het belangrijk is om de medewerkers bij Pleyade de juiste aandacht en waardering te geven. “We moeten blijven kijken hoe we medewerkers op een prettige manier kunnen laten werken. Dat is heel belangrijk”, vertelt hij.

“Bij de PAR is gebleken dat het een uitdaging is om leden aan te trekken en te behouden. Er is nu voor gekozen om met een vaste kern van vier medewerkers verder te gaan en per adviesvraag collega’s te vragen om mee te denken en deel te nemen aan het adviesproces. Ook hopen we dat we meer bevraagd gaan worden vanuit Pleyade”, zegt Amy.

Voor Sven is er een specifieke mijlpaal in 2022 die hij graag nog benoemt. In 2022 is een grote stap gezet op het gebied van uitbreiding; Het Schild, woonlocatie voor slechtziende en blinde mensen, is overgenomen door Pleyade. “Juist door deze verandering, merk ik weer hoe sterk de visie van Pleyade is: we voelden een maatschappelijke verantwoordelijkheid en door Het Schild over te nemen zien we hoeveel waarde dat brengt binnen de organisatie. We hoeven niet per se alles te veranderen, de werkwijze binnen Het Schild kan ook iets toevoegen aan Pleyade. Dat past heel erg bij ons.”

Leden van de raden bij Pleyade met elkaar in gesprek
V.l.n.r. René van Os, Tista Bobbink, Angelique Schellekens - van Gorp en Amy Poulino.

Jaarverslagpleyade.nl gebruikt cookies

Om de website gemakkelijker en persoonlijker te maker, gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. U kunt altijd zelf kiezen welke soorten cookies u wilt toestaan.  Lees hierover meer in de cookieverklaring.