Vooruitkijken en inspelen op de toekomst

Per woonlocatie kijken naar de wensen en verwachtingen voor de toekomst, om zo vooruit te plannen. De werkwijze ‘rolling forecasting’ is daar sinds een paar jaar bij Pleyade de manier voor. Zo kunnen teamhoofden nog beter inspelen op wat bewoners op een woonlocatie nodig hebben en blijven de kwaliteit van zorg en de werkomstandigheden voor medewerkers optimaal. Forecasting, of voorspellen van de toekomstige resultaten, kijkt naar het verhaal achter de cijfers, vertelt business controller Rick van Ginkel. Met Sandra Reinders, adviseur kwaliteit en beleid, en Jennie Herikhuisen, teamhoofd zorg op de Prinses Irenestraat, blikt hij terug op het afgelopen jaar.

Rick van Ginkel, business controller

“Doordat je een betere inschatting kan maken voor de toekomst, kun je op tijd bijsturen als het budget wordt overschreden of als er grote investeringen aankomen”

“Het inzicht in de cijfers en data die we hebben, is heel belangrijk voor ons en juist ook voor de teamhoofden van de verschillende woonlocaties. Het idee van forecasting is dat je op basis van de cijfers van voorgaande jaren, van kosten en opbrengsten die je weet, de begroting die er ligt en de input van teamhoofden en managers je kunt voorspellen (tot op zekere hoogte) wat er in de komende maanden gebeurt in de cijfers”, zegt Rick.

“De begroting is de meetlat waarlangs we de kosten en opbrengsten leggen. Als er te veel geld uitgegeven wordt aan voeding bijvoorbeeld, dan ga ik in gesprek met de medewerkers op de woonlocatie waar dat het geval is. Ik kan in de data zien dat het budget overschreden is, maar ik kan niet zien waarom dat is. Daarom is het verhaal erachter altijd belangrijk”, vertelt hij.

Investeren in medewerkers

Voor teamhoofd zorg Jennie is de forecasting-methode een fijne manier van werken. “Ieder kwartaal bespreken we de cijfers van het afgelopen kwartaal. Welke kosten en onkosten er waren, waaronder personeelskosten. Door naar het voorgaande kwartaal te kijken, zie je ook wat er nog aangepast moet worden in de volgende maanden. Ook het ziekteverzuim was aan het begin van het jaar hoog.

Doordat ik investeer in de medewerkers en met ze in gesprek ga en luister, is dat gelukkig gedaald. Daarbij spreek ik regelmatig met HR over het verzuim. En: door in gesprek te gaan tijdens zo’n forecasting-bijeenkomst en samen te analyseren, kun je bijsturen voor de toekomst.”

Forecasting op de Prinses Irenestraat
4

Vooruitplannen

“Idealiter plannen we een paar maanden vooruit, want als er iets niet goed gaat, kun je dat vroegtijdig signaleren en aangeven. Stel je voor dat wij als business controllers nu al zien dat er te veel uren aan inhuurkrachten worden besteed de komende drie maanden, kunnen we dat bespreken met de teamhoofden van die woonlocaties. Samen kunnen we dan kijken hoe dit komt, bijvoorbeeld door hoog ziekteverzuim of medewerkers uit dienst. Het is niet meteen opgelost, maar het is belangrijk om dit de constateren en bespreekbaar te maken. Wanneer je verder vooruit kunt kijken, kom je minder voor verrassingen te staan en loop je niet achter de feiten aan.”

Andere verantwoordelijkheden

Waar de begroting opstellen en delen hiervoor veelal de verantwoordelijkheid was van de financiële afdeling, de Raad van Bestuur, teamhoofden en concerncontrollor, is er juist bij de forecasting-methode meer samenspraak tussen de financiële afdeling, gebiedsmanagers, teamhoofden, adviseurs kwaliteit en beleid en de HR-adviseurs. “Dat contact onderling is essentieel, niet alleen voor de cijfers, maar ook om te weten hoe het gaat op andere woonlocaties”, zegt Jennie.

“Eerder was het vooral het financiële plaatje: we stelden de begroting op voor het komende jaar, gebaseerd op de verwachte kosten en inkomsten. Sinds afgelopen jaar is er meer inspraak vanuit de organisatie en halen we ook informatie op bij medewerkers. We hebben mooie stappen gemaakt en nu moeten we dit de komende jaren samen met elkaar gaan optimaliseren”, zegt Rick. In de forecasting is namelijk niet alleen ruimte voor het financiële deel en of de begroting gehaald wordt (pijler Gezond bedrijf), maar ook voor de kwaliteit van de zorg (pijler Bewoner) en de belastbaarheid en het verzuim bij de medewerkers (pijler Medewerkers). Die drie pijlers samen maken de forecasting bij Pleyade.

Kortere lijnen

“Ik vind het heel waardevol dat we met de adviseurs kwaliteit en beleid en HR aan tafel zitten tijdens die kwartaalbijeenkomsten. De lijntjes zijn kort en dat maakt samenwerken heel prettig. Tijdens zo’n bijeenkomst bespreek ik ook het jaarplan, kijken we of de voortgang nog goed gaat. Daarbij trek ik dan ook samen op met Sandra, adviseur kwaliteit en beleid. Ook tussentijds is het contact goed, geeft ze aanbevelingen waar nodig of sparren we samen”, zegt Jennie.

Forecasting op de Prinses Irenestraat (1)

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van de zorg is dus een essentieel onderdeel van de forecasting-methode. Sandra en haar collega-adviseurs kwaliteit en beleid zitten ieder bij het gebiedsoverleg waarbij ze betrokken zijn.

Daarnaast blikken zij ter voorbereiding op de forecast met de teamhoofden terug op de maanden ervoor, welke opvallende zaken er waren en waar verder op in te zetten. Door dit in deze bijeenkomsten te delen, zijn alle betrokkenen op de hoogte.

Betere inschatting maken

Op financieel gebied is de forecasting van belang om meer vooruit te plannen qua budget. “In het voorjaar van 2023 is er een cao-verhoging aangekondigd voor 2023 en 2024, dat betekent nogal wat voor de personeelskosten. Op dit moment stellen we alleen een begroting op aan het begin van het jaar, dus de eerste cao-stijging (oktober 2023) konden we niet verwerken in de begroting, maar dat is voor 2024 wel gedaan. Of als er een verhuizing op de planning staat, zoals bij Waalstaete en Pleyade Revalidatie, dan is het fijn als we die kosten alvast kunnen invoeren.

Betere en betrouwbaardere informatie maakt dat we de toekomst beter kunnen voorspellen. Je wilt graag weten waar je aan toe bent als organisatie, de forecast is eigenlijk een samenvatting van alle beschikbare informatie, zoals financieel, de kwaliteit van zorg en de medewerkers; als we die informatie bundelen en hier vroegtijdig op inspelen, komen we heel ver.”

Rick van Ginkel

“We hebben in 2023 mooie stappen gemaakt en nu moeten we dit de komende jaren samen met elkaar gaan optimaliseren”

Rick van Ginkel, business controller

Jaarverslagpleyade.nl gebruikt cookies

Om de website gemakkelijker en persoonlijker te maker, gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. U kunt altijd zelf kiezen welke soorten cookies u wilt toestaan.  Lees hierover meer in de cookieverklaring.