Op een andere manier kijken naar innovatie

Het thema ‘innovatie’ is in 2023 meer centraal komen te staan binnen Pleyade. Dit komt doordat er nu op een andere manier gekeken wordt naar innovaties. Voorheen werden er met name nieuwe innovaties gecreëerd op basis van wensen en behoeftes van een bewoner (Pleyade Innovatie Team, PIT). Onder de noemer ‘Kwaliteit en Innovatie (K&I) wordt er nu breder gekeken naar innovaties. Projectleider Yvonne Peters, onderdeel van K&I, vertelt over de veranderingen op het gebied van innovaties.

Breder kijken naar innovaties: kwaliteit

Pleyade heeft in het verleden, in samenwerking met TU Eindhoven, het Pleyade Innovatie Team (PIT) opgericht. Hierbij worden nieuwe innovaties ontwikkeld voor individuele bewoners. “De afgelopen jaren merkten we dat er ook echt een behoefte is ontstaan om ook bestaande bewezen effectieve innovaties te implementeren, zowel voor bewoners als voor medewerkers”, aldus Yvonne.

De kijk op het toepassen van innovatie is verbreed. Er is gekozen om naast PIT ook het team K&I op te richten. Yvonne geeft aan dat juist de samenwerking met PIT, en daarmee het benutten van opgebouwde kennis en ervaring,  belangrijk is om ook de nieuwe innovaties te implementeren in de organisatie.

Yvonne Peters, projectleider

“Het uitgangspunt bij een innovatie is altijd de bewoner: als die het niet wil, dan hoeft dat niet. Voor de ene persoon werkt iets wel, voor de ander niet en dat is ook helemaal goed”

Yvonne Peters, projectleider en onderdeel van K&I

Bestaande innovaties integreren

“Er zijn zoveel technologische ontwikkelingen gaande binnen de ouderenzorg, het is mooi dat we de innovaties die al bestaan, ook bij Pleyade kunnen introduceren”, vertelt Yvonne. “In de zomer van 2023 zijn we gestart met het voorbereidende werk, en hebben we verschillende innovaties onderzocht en ideeën opgehaald bij collega’s uit de zorgteams.

We kijken daarbij onder andere ook naar de ervaringen van andere zorgorganisaties, hoe de collega’s en bewoners zo’n innovatie zien en wat de kosten en baten zijn. Het uitgangspunt is altijd de bewoner: als die het niet wil, dan hoeft dat niet. Voor de ene persoon werkt iets wel, voor de ander niet en dat is ook helemaal goed”, zegt ze.

 

Meer contact op woonlocaties

Het team K&I richt zich dus vooral op bestaande innovaties die zich bij andere zorgorganisaties al hebben bewezen. “Ook willen we voor de organisatie een structuur creëren waarbij er (meer) ruimte is voor het ontstaan, het uitwerken en het uitproberen van nieuwe ideeën”, vertelt Yvonne. Hoe meer mensen zich ermee bezighouden, hoe meer het ook leeft bij de medewerkers en bewoners bij Pleyade.”

Om dit te doen, ondersteunt en begeleidt K&I, samen met PIT, bij het exploreren, implementeren, evalueren en borgen van innovaties. Dit kan een app op maat zijn, maar ook een bestaande innovatie zoals een digitale leespen voor mensen die slechtziend zijn. Deze bevorderen de woon- en leefomgeving van de bewoner en/of de werk- en leeromgeving van de medewerker.

“De nieuwe samenwerking werkt heel goed, we merken echt dat het contact op de woonlocaties makkelijker gelegd is. Innovatie staat vaak niet op de hoofdagenda bij bewoners en medewerkers, maar ik merk nu dat het thema meer in de organisatie doorwerkt.”Tijmen Stroeken, lid van PIT

Slim incontinentiemateriaal Binnenrijk
7

Introductie innovatie: slim incontinentiemateriaal

Een mooi voorbeeld van een innovatie uit de zorgsector, is slim incontinentiemateriaal. “Het is belangrijk dat bewoners die incontinentiemateriaal dragen, alleen tijdig en niet onterecht aangeraakt worden. Daarom hebben we gekozen voor een oplossing met een zelfklevende sensorstrip. Deze meet of het materiaal verzadigd is. Via een app is het inzichtelijk wat het verzadigingsniveau is. We hebben eerst marktonderzoek uitgevoerd en bij collega’s getoetst of zij dit zagen zitten als innovatie. Daarna is er een werkgroep opgericht waarmee we naar de juiste fabrikant en leverancier op zoek gingen. Vervolgens hebben we het slimme incontinentiemateriaal van WeSense in de organisatie geïntroduceerd. Na een training is het materiaal in gebruik genomen. De ervaringen vanuit de medewerkers en bewoners zijn positief.

“Doordat we nu kunnen monitoren wanneer het materiaal verzadigd is, hoeven we bewoners minder vaak te storen en is het minder fysiek belastbaar voor de zorgmedewerkers. Ook geeft het inzicht in patronen en helpt het ons bij de keuze van het juiste incontinentiemateriaal. Op deze manier kunnen we meer maatwerk bieden.” – Kathy de Man en Monique Wieggers-Hammink, woonbegeleiders op Binnenrijk

Samenwerking Technologie en Zorg Academie

In lijn met de ontwikkelen rondom innovatie is Pleyade ook lid geworden van de Technologie en Zorg Academie (TZA) Achterhoek en omgeving. De TZA is een netwerk (met o.a. zorgorganisaties, gemeenten, onderwijs) rond innovaties in de zorg die gericht zijn op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. “De TZA inspireert en begeleidt organisaties bij het gebruik van zorgtechnologie in de praktijk.

Onderdeel van het lidmaatschap is dat we onder andere gebruik kunnen maken van de ProbeerService. Dit houdt in dat we zorgtechnologie en andere hulpmiddelen mogen lenen en snel in de praktijk kunnen proberen. Ook kunnen collega’s een opleiding tot TechAmbassadeur volgen. Door lid te worden van TZA benutten we de kennis en ervaring van andere organisaties en kunnen we samen innoveren!”, aldus Yvonne.

 

Van links naar rechts: Jordy Schouten, Yvonne Peters, Marit Wiersma en Sandra Reinders

Jaarverslagpleyade.nl gebruikt cookies

Om de website gemakkelijker en persoonlijker te maker, gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. U kunt altijd zelf kiezen welke soorten cookies u wilt toestaan.  Lees hierover meer in de cookieverklaring.