Terugblik op een verbindend jaar met nieuw bestuur

2023 stond voor de Raad van Toezicht (RvT), Ondernemingsraad (OR), Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Professionele adviesraad (PAR) in het teken van het vinden van een nieuwe Raad van Bestuur. Ook de aanstelling van interim-bestuurder Theo de Kool speelde een grote rol afgelopen jaar. Een jaar vol verbinding en gezamenlijke gesprekken.

Lilian Kraan, lid van de Raad van Toezicht

“Welke speerpunten we in 2023 hadden? Eigenlijk stond het hele jaar in het teken van de inrichting van de toekomstige Raad van Bestuur. Eerst het vertrek van de vorige bestuurder, toen het aannemen van een goede interim-bestuurder, waarbij de visie van Pleyade wel overeind moest blijven”

“Gelukkig hadden we met Theo de Kool daar een hele goede aan. Hij was een toegankelijke en verbindende bestuurder. Zo konden we verder kijken naar hoeveel en welke personen we in de toekomst in het bestuur wilden. Er is uiteindelijk gekozen voor een tweehoofdig-bestuur, in overleg met de verschillende raden. We zijn heel blij dat de nieuwe bestuurders John Olde Olthof en Esther van het Erve zijn aangenomen.”

“Alle raden hebben vanuit hun eigen perspectief en belangen meegekeken, gesprekken gevoerd en hun advies uitgebracht. De RvT beslist uiteindelijk, maar we hebben ons oor overal te luisteren gelegd. Alle raden en het MT haakten bijvoorbeeld aan bij het samenstellen van het profiel voor de Raad van Bestuur. Die kennis van de raden konden we goed gebruiken”, vertelt Lilian.

OR-lid Masja Idsardi
3

Transparantie in bestuur

Voor de OR was deze gezamenlijke aanpak een hele prettige. Zo vertelt OR-lid Masja Idsardi: “Voorafgaand aan het hele sollicitatieproces zijn we met de medewerkers in gesprek gegaan om te horen wat zij nodig hebben, wat zij willen van een nieuw bestuur. Transparantie en de medewerker op nummer één kwamen daaruit naar voren. Daar heeft Theo al een hele mooie start mee gemaakt, hij was heel open en gaf ruimte voor de eigenheid van medewerkers. En, wat medewerkers ook aangaven: als er veranderingen zijn binnen de organisatie, voer die dan geleidelijk door en niet in één keer.”

Belangen van medewerkers en bewoners

“We zijn vanaf het eerste moment meegenomen in de beslissing voor een nieuw bestuur We voelden ons zeer betrokken en dat is fijn”, zegt Masja. “In de gesprekken hebben we gelet op de houding van de kandidaten. Werken ze van bovenaf naar beneden, of betrekken ze de medewerkers echt in hun besluitvorming. Dat laatste vinden wij belangrijk.”

De CCR hield bij de keuze het belang van de bewoner vooral voor ogen en vroeg daar tijdens de sollicitatiegesprekken ook op door, vertelt Tista Bobbink, voorzitter van de CCR. “De bewoner is voor ons het uitgangspunt van goede zorg en we willen het gesprek daarover aan blijven gaan. Daar hebben we ook tijdens het kiezen van de kandidaten goed op gelet en over gesproken.”

Veel onderling contact

In de zoektocht naar geschikte kandidaten, ondersteunde een extern bureau de RvT. Tijdens de procedure zagen de kandidaten verschillende sollicitatiecommissies, waarin alle raden vertegenwoordigd waren. “Een jaar waarin we intensief hebben samengewerkt, er was veel meer onderling contact. Normaal gesproken zien we elkaar twee keer per jaar tijdens de algemene vergadering, maar nu was dat veel vaker. Wij hebben dat als heel prettig ervaren”, zegt Lilian.

Lilian Kraan, lid Raad van Toezicht aan het woord tijdens een vergadering

Locatiebezoek

Naast de aanstelling van een nieuwe Raad van Bestuur, richtten de raden zich in 2023 op een aantal andere zaken. Zo hield de RvT zich bezig met de nieuwe governance code en is ze gaan werken met commissies, waarbij ze diverse medewerkers uit de organisatie aanhaken bij specifieke thema’s. Ook ging de RvT op locatiebezoek. “Dat hadden we erg gemist.

We hebben als RvT graag in de praktijk aandacht voor de goede zorg- en dienstverlening die Pleyade levert. In coronatijd kon dat natuurlijk niet en afgelopen jaar schoot het er weer bijna bij in. Daarom is het juist zo goed dat we wél zijn gegaan. Ieder lid van de raad ging naar een andere woonlocatie en daar spraken we met bewoners en medewerkers. Ik heb bijvoorbeeld mee ontbeten met de bewoners. Dat levert hele bijzondere gesprekken op.”

OR on tour

Ook de OR is in 2023 weer ‘on tour’ gegaan. “Dat is belangrijk en we doen dat zowel voor de bekendheid als om vragen op te halen uit de organisatie. Koffiedrinken met de teamhoofden, het gesprek aangaan met medewerkers, zo laten we zien wat we doen en horen we wat er speelt”, zegt Masja.

“Daarnaast zijn we begonnen met locatievertegenwoordigers, want we merken dat het moeilijk is om nieuwe leden te werven voor de OR. Zo’n vertegenwoordiger haalt dan binnen bepaalde thema’s informatie bij de locatie op en deelt die met ons. Dan zijn ze toch deel van de OR, maar meer in kleine commissies”, zegt OR-lid Tonia Ursinus.

“Bijvoorbeeld bij de decentralisatie van de verpleegkundige teams op de woonlocaties. Als er over dat onderwerp vragen of opmerkingen zijn, verzamelt de vertegenwoordiger die en bespreekt ze met de OR.”

Meer zichtbaarheid op de woonlocaties is voor de PAR ook een speerpunt. “We hebben een doorstart gemaakt en willen graag kleinschaliger thema’s aanpakken en de onderwerpen op de locaties ophalen”, deelt Angelique Schellekens – Van Gorp van de PAR.

Ervaringsgesprekken uitbreiden

Voor de CCR was het ontwikkelen en uitbrengen van advies over de ervaringsgesprekken in 2023 belangrijk. Tista: “We zijn blij met de ervaringsgesprekken, het is erg waardevol dat die in plaats van de halfjaarlijkse evaluaties zijn gekomen. De stem van de bewoner komt zo beter tot uitdrukking. De verwerking ervan door de adviseurs kwaliteit en beleid is uitstekend. Zo kun je de resultaten heel overzichtelijk terugvinden op Digipleyn, het intranet van Pleyade”

“Ons advies was om nog een extra onderwerp toe te voegen aan het gesprek. Die gaat over het levenseinde. Het is natuurlijk een lastige vraag om te stellen. Je hebt andere gesprekken als iemand zich in de laatste levensfase bevindt. Je wilt het gesprek daarover niet vermijden. Daarom ben ik blij dat het is opgenomen.”

Voor de OR is de implementatie van de functie ‘helpende plus’ een hele grote stap vooruit. “Het gaat vaak over het binnenhalen van nieuwe medewerkers, maar het is minstens zo belangrijk om je huidige medewerkers te behouden. Daarom is er nu een nieuwe functie: ‘helpende plus’. Eerst mochten alleen de verzorgenden medicatie toedienen en zalf smeren, maar nu, in de nieuwe functie, mogen deze medewerkers dat ook. Dat is heel fijn.”

Tista Bobbink, voorzitter van de CCR, in vergadering

“We zijn blij met de ervaringsgesprekken, het is erg waardevol dat die in plaats van de halfjaarlijkse evaluaties zijn gekomen. De stem van de bewoner komt zo beter tot uitdrukking”

Tista Bobbink, voorzitter van de CCR

Basis gelegd

Een specifiek hoogte- of dieptepunt weet Lilian niet te noemen. “Het was een jaar waarin we intensief hebben samengewerkt, waarin je merkt hoe belangrijk goede communicatie onderling is. Steeds opnieuw moet je elkaar bevragen: waar staan we? Ik denk dat het fijn is dat we samenhang hebben gecreëerd en er een basis is gelegd”, zegt ze.  “In het najaarsoverleg met alle raden en het MT kwam terug dat iedereen zich gehoord en gezien voelde. Dat er meer openheid is. Er kan natuurlijk altijd van alles beter, maar ik ervaar wel meer rust in de organisatie. Zo’n wisseling van bestuur is best heftig, maar ik heb er vertrouwen in dat de toekomst stabiliteit brengt. Dat we verder bouwen met frisse energie.”

Terugblik op 2023 tijdens een vergadering

Jaarverslagpleyade.nl gebruikt cookies

Om de website gemakkelijker en persoonlijker te maker, gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. U kunt altijd zelf kiezen welke soorten cookies u wilt toestaan.  Lees hierover meer in de cookieverklaring.