'Meer gesprekken tussen collega’s over zorgkwaliteit’

Om nog beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg, startte Pleyade in 2023 met de kwaliteitsmeter. Deze vervangt het dashboard kwaliteit en veiligheid. De teams op de woonlocaties meten zelf de medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie en methodisch werken met het dossier. Later dit jaar gaan de teams ook aan de slag met de kwaliteitsmeters Wet zorg en dwang (Wzd) en eigen regie. Wat levert deze andere manier van werken op en waarom is het belangrijk om zo te meten? Marit Wiersma, adviseur kwaliteit en beleid, en Rineke van Dijk, verpleegkundige op de Marga Klompélaan, vertellen over de kwaliteitsmeter in de praktijk.

Marit Wiersma, adviseur kwaliteit en beleid

“Met de kwaliteitsmeter verwachten we dat er meer een gesprek plaatsvindt binnen het team, dat medewerkers met elkaar bespreken hoe de kwaliteit van de zorg is, in plaats van dat ze een afvinklijstje afwerken”

“Het dashboard dat er hiervoor was, was vrij statisch. Medewerkers vulden een vragenlijst in over verschillende onderdelen van de zorg. Bijvoorbeeld over medicatieveiligheid, over hoe je als medewerker met medicatie omgaat.

Uit die vragenlijst kwam dan een groene, oranje of een rode score. Daar zat geen nuance in. Ook waren de vragen al jaren hetzelfde, veel medewerkers ervaarden het als ‘even zorgen’ dat het ingevuld werd.”

 

Meer nuances

Zo ging het ook op woonlocatie Marga Klompélaan bij het methodisch werken met het dossier, vertelt Rineke. “Het was meer afvinken dan dat we echt keken naar hoe het ging met de zorg. Nadat we het tweejaarlijkse Multidisciplinair Overleg (MDO) hadden gehad en het zorgleefplan hadden gecheckt, vulden we het dashboard pas in. Dan was alles al op orde. Nu zijn we er veel meer gedurende het jaar mee bezig en gaan collega’s onderling in gesprek over die vragenlijst.”

Het methodisch werken, werken met het dossier, staat bij de Marga Klompélaan iedere twee maanden op de agenda. “Samen met de bewoners kijken we hoe het gaat en wanneer nodig wordt het dossier en zorgleefplan aangepast of worden er andere acties ondernomen. Per maand vullen we voor twee bewoners de kwaliteitsmeter methodisch werken in. In het totaal zijn er op de Marga Klompélaan twaalf bewoners. Nu kunnen we veel genuanceerder invullen hoe het gaat met de bewoners, doordat er meer ruimte is om toelichting te geven”, zegt Rineke.

“En we zijn veel meer in gesprek met elkaar. Wanneer er bijvoorbeeld voor een bewoner de kwaliteitsmeter medicatieveiligheid is ingevuld wordt deze altijd besproken in het teamoverleg. En bij het methodisch werken wordt dit eerst besproken met de desbetreffende EVV’er en elk kwartaal bespreken we meerdere kwaliteitsmetingen met het gehele team. Daarbij kijken we terug naar eerder ingevulde vragenlijsten, dat kan nu ook.”

“Juist doordat iedere medewerker anders is, ontstaan er interessante gesprekken. Ik vind het mooi dat Pleyade ons op deze manier eigenaarschap geeft. We leren zo van elkaar en houden goed in de gaten hoe het ervoor staat met de kwaliteit”, vertelt Rineke. “Als er aandachtspunten zijn, dan houden we die goed bij. Het is fijn dat we per meetmoment zien welke onderwerpen goed gaan en waar nog wat aandacht nodig is. Daar kun je dan de volgende keer op teruggrijpen en de voortgang bewaken.”

Marit Wiersma en Rineke van Dijk
Marit Wiersma en Rineke van Dijk

Kwaliteit van zorg per woonlocatie

De kwaliteitsmeter is opgedeeld in een aantal onderwerpen; medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie en methodisch werken. Doordat de medewerkers deze zelf invullen en met elkaar bespreken, krijgen ze meer inzicht in hoe de kwaliteit ervoor staat bij hun locatie. Later worden nog de onderwerpen Wet zorg en dwang (Wzd) en eigen regie toegevoegd. Het uitgangspunt is dat kwaliteitsmeter twee keer per jaar wordt ingevuld, maar wanneer ze dit doen bepaalt het team op de woonlocatie zelf.

Bij medicatieveiligheid, beantwoordt de medewerker bijvoorbeeld stellingen als ‘De verstrekte medicatie is afgetekend, afwijkingen genoteerd’ en ‘Risicovolle medicatie is dubbel gecontroleerd en afgevinkt’. Er zijn duidelijke kaders hoe vaak de vragenlijsten ingevuld moeten worden per jaar. Per kwaliteitsonderwerp is vastgelegd hoe vaak dat gecheckt wordt. De medewerkers beslissen per woonlocatie op welk moment ze dat doen.

Op de Marga Klompélaan is ervoor gekozen om een planning te maken voor het invullen van de kwaliteitsmeters en dit te koppelen aan een bespreking in het teamoverleg. Rineke: “Doordat we op een vast moment de vragenlijsten in de kwaliteitsmeter invullen, houden we met name op het gebied van methodisch werken met het dossier een goed overzicht. Voor ons is het overzichtelijker en het is fijn dat we echt in gesprek gaan met elkaar over de kwaliteit van de zorg.”

Rineke van Dijk portret

“Juist doordat iedere medewerker anders is, ontstaan er interessante gesprekken. Ik vind het mooi dat Pleyade ons op deze manier eigenaarschap geeft. We leren zo van elkaar en houden goed in de gaten hoe het ervoor staat met de kwaliteit”

Rineke van Dijk, verpleegkundige op de Marga Klompélaan

Jaarverslagpleyade.nl gebruikt cookies

Om de website gemakkelijker en persoonlijker te maker, gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. U kunt altijd zelf kiezen welke soorten cookies u wilt toestaan.  Lees hierover meer in de cookieverklaring.